Wat is Mesologie?

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin in de reguliere medische kennis en kennis uit de complementaire geneeswijzen zijn geïntegreerd.

Het begrip Mesologie is onder andere afgeleid van het woord ‘mesoderm’. Uit het mesoderm ontwikkelen zich bindweefsel, de bloedvaten en de weefsels voor het afweersysteem van het menselijk lichaam.

In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. Een prikkel kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen. De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (gezond/ functioneel of ziek/ disfunctioneel). Als de reactie verstoord is, kan er een (chronische) ziekte ontstaan, die bij elk mens in verschillende klachten tot uiting kan komen.

Het mesologisch onderzoek en de behandeling zijn voornamelijk gericht op het mesoderm.

mesoderm

Elke klacht verdient de aandacht.
Elk signaal of elke klacht maakt deel uit van het geheel. De klachten onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, omdat hiermee de oorzaak nog niet is verdwenen. Elke klacht heeft een dieper liggende oorzaak. De behandeling is dan ook vooral op de oorzaak gericht.

De Mesologie hanteert verschillende vormen van onderzoek, die tezamen moeten leiden tot een zelfde diagnose. Het stellen van een goede diagnose is een zeer belangrijk aspect van de Mesologie.

Registratie en Vereniging voor Mesologie
Er is een Nederlandse Registratieraad voor Mesologie (NRM) en een beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Alle praktiserend mesologen zijn hierbij aangesloten.

Een mesoloog heeft een opleiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie (HBO+). Mesologie is een beschermd beroep: de mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk uit te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing nodig. Ik adviseer wel een (eventueel) behandelend arts op de hoogte te stellen. Mesologen streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten e.a. in de gezondheidszorg.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de consulten (gedeeltelijk). U kunt dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.